ЕНЕРГИЯ - ЕКОЛОГИЯ - КОМФОРТ - САМОЧУВСТВИЕ

19 - 21 септември 2020 г.

ПОЧИВНА БАЗА НА ТУ - СОФИЯ
гр. СОЗОПОЛ

Конференцията се организира от Енергомашиностроителния факултет на ТУ – София и се провежда ежегодно в периода на "Дни на Науката" на ТУ - София.

За изминалите 25 години конференцията се утвърди като традиционен, ежегоден научен форум за среща на български и чуждестранни специалисти и бизнесмени в областта на енергетиката, топлотехниката, хидро- и пневмотехниката, енергийната ефективност, възобновяемите източници на енергия, опазване на околната среда, текстилната и конфекционната техника.

Спонсорите на конференцията ще бъдат отбелязани в официалните материали, които ще бъдат разпространени при регистрацията на участниците. В хода на конференцията спонсорите ще разполагат с рекламно време за представяне на фирмите си и с изложбена площ за експонати.